Undervisningsforløb, -materialer og -tilbud

Det skal være nemt for dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser at finde relevante materialer og events, der kan bruges, når de fejrer opdagelsen af elektromagnetismen sammen med deres børnehavenørn og elever.

Astra samler undervisningstilbud

Det skal være nemt for dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser at finde relevante materialer og events, der kan bruges, når de fejrer opdagelsen sammen med deres børnehavebørn og elever.

Derfor lancerer vi fra januar Astra.dk/HCO2020, henvendt til alle, der vil sætte elektromagnetisme og fortællingen om H.C. Ørsted i spil i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Hjemmesiden vil være fuldt udbygget fra marts og løbende blive opdateret med nye materialer.

Nyt undervisningsmateriale

På siden vil du blandt andet kunne finde Astras nye undervisningsmateriale ‘200 år med elektromagnetisme’ der kan tilpasses både mellemtrin og udskoling.

Materialet henvender sig til naturfagslærere og deres kolleger inden for dansk, historie og samfundsfag og ledsages af en beskrivelse af den faglige progression.

Forløb og aktiviteter kan sammensættes på flere måder, så lærere kan tilpasse et H.C. Ørsted-forløb til netop deres klasse og skole.

Center For Undervisningsmidler i hele landet udlåner kasser med materialer, der passer sammen med Astras undervisningsforløb.

Skal dit materiale med på siden?

Har din organisation relevante undervisningsmaterialer, – forløb, events og lignende målrettet dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser, som I ønsker at gøre frit tilgængelige for interesserede pædagoger og lærere på Astra.dk, hvor Astra har en kampagneside om H.C. Ørsted? Så kontakt projektleder Ea Eskildsen, [email protected]. 

Se mere på astra.dk/hco2020

Aktører
Center for Undervisningsmidler, Astra samt interessenter, der inddrages når det er relevant.

Dette signaturprojekt er støttet af Carlsbergfondet.

Share on facebook
Share on twitter
X