Om HCØ2020

HCØ2020 er et landsdækkende formidlingsinitiativ, der har som mål at styrke naturvidenskabelig dannelse i Danmark.

I 1820 opdagede Hans Christian Ørsted elektromagnetismen, da han så, at en kompasnål bevæger sig, når man bevæger en strømførende ledning over den. H.C. Ørsteds opdagelse af sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme er en af verdens største naturvidenskabelige opdagelser. En opdagelse der har muliggjort udviklingen af det moderne samfund, og som skal fejres.

Fejringen af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen sker med det landsdækkende formidlingsinitiativ HCØ2020, der gennem en lang række aktiviteter, spredt ud over hele 2020, markerer både elektromagnetismens, naturvidenskabens, teknologiens og nysgerrighedens betydning for vores samfund.

H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen var en naturvidenskabelig verdensbegivenhed i 1820, som muliggjorde udviklingen af det moderne samfund. Også i dag fortsætter elektromagnetisme med at spille en stor rolle i vores dagligdag, hvor elektromagnetismen er overalt omkring os. I fremtiden spiller elektromagnetismen ligeledes en essentiel rolle, da forskere fortsat arbejder med udgangspunkt i H.C. Ørsteds banebrydende opdagelse. Blandt andet i udviklingen af bedre batterier, så vi kan lagre grøn energi, til vi skal bruge den: Fx når solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser.

H.C Ørsteds nu 200 år gamle opdagelse er derfor både i dag og i fremtiden en vigtig del af vores dagligdag, samt forskernes og iværksætternes arbejde med at løse verdens udfordringer og dermed sætte skub i den grønne omstilling.

Målsætning
Formålet med HCØ2020 er at styrke den naturvidenskabelige dannelse i Danmark på tværs af alle alderstrin, samt højne den almene viden og interesse for naturvidenskab og teknologi over hele landet – med fokus på fremtidens teknologi og udfordringer.
HCØ2020 skal også sikre, at den brede danske befolkning får en bedre forståelse for, hvem H.C. Ørsted var, hvad elektromagnetisme er og hvad opdagelsen af elektromagnetisme har haft og stadig har af betydning for vores samfund.

HCØ2020-fejringen skal være synlig i det danske samfund i hele 2020. Derfor er målsætningen, at 1,6 millioner danskere skal deltage i et HCØ2020-relateret arrangement i løbet af året.

Organisation
HCØ2020 er initieret af Danmarks Tekniske Universitet og ledes i et konsortium bestående af Danske Universiteter, Astra (det nationale naturfagscenter), Experimentarium og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Det nationale formidlingsinitiativ HCØ2020 består af 12 signaturprojekter, der dækker de tre fokusområde: Kultur, undervisning og videnskab.

Kulturområdet ledes af Experimentarium.
Undervisningsområdet ledes af Astra (det nationale naturfagscenter).
Videnskabsområdet ledes af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Læs mere om signaturprojekterne.

Deltag med dit arrangement
Udover de direkte involverede partnere i projektet, inviteres alle andre interesserede aktører med til fejringen og opfordres til selv at skabe og etablere arrangementer, som passer ind i den samlede HCØ2020-fejring.

Alle arrangementer vil blive omtalt på denne hjemmeside og i arrangementskalenderen og dermed indgå i den samlede PR- og informationsvirksomhed, som er omdrejningspunkt for HCØ2020.

HCØ2020-sekretariat

Gitte Lunde Andresen

Gitte Lunde Andresen
Programleder

Trine Hagerup

Trine Hagerup
Projektkoordinator Signaturprojekter og  andre aktører

Anne Ringgaard Jørgensen

Anne Ringgaard Jørgensen
Projektkoordinator
Designmanual og kunstprojekter

Mathias Lilholt

Mathias Lilholt
Kommunikationskoordinator
Pressekontakt

HCØ2020-partnere

HCØ2020 ledes i et konsortium bestående af nedenstående partnere.

Funding

En stor tak til følgende fonde, som muliggør projektet.

Carlsbergfondet
Otto Mønsteds Fond
Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond
Cowifonden
Knud Højgaards Fond
Thomas B. Thriges Fond
Rambøll Fonden
Axel Muusfeldts Fond
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Industriens fond
Nikolai og Felix Fonden
Ørsted logo
Novo Nordisk Fonden. Copyright: Novo Nordisk Fonden

Læs videre

Elektromagnetisme og teknologi

Forstå elektromagnetisme og teknologien

Læs mere

Historien om elektromagnetisme

Læs hele historien om elektromagnetisme

Læs mere
X