Naturvidenskabsfestival

Naturvidenskabsfestival er en landsdækkende festival, som hvert år i uge 39 sætter festligt fokus på naturvidenskab for over 150.000 elever på grundskoler og ungdomsuddannelser.

Naturvidenskabsfestival som signaturevent i HCØ2020

Naturvidenskabsfestivalen i 2020 vil foldes ud under temaet Store opdagelser.

Naturvidenskabsfestival 2020 handler om de store opdagelser, der har forandret og stadig forandrer vores verden. H.C. Ørsted og opdagelsen af elektromagnetismen bliver en del af den bærende formidling.

Desuden vil festivalens foredragsordning (VIB), forsøgsdatabasen Testoteket og undervisningsforløb tones med flere H.C. Ørsted-elementer.

Læs mere om Naturvidenskabsfestivalen på deres website.

Aktører
Astra og interessenter, der inddrages, når det er relevant.

Dette signaturprojekt er støttet af Carlsbergfondet.

Share on facebook
Share on twitter
X