Guldmedaljeoverrækkelse og uddeling af Kirstine Meyers Mindelegat

Dette signaturprojekt hædrer en fremstående forsker inden for naturvidenskab ifm. overrækkelse af H.C. Ørsted Guldmedaljen og hædrer en ung, lovende kvindelig forsker inden for fysik eller kemi.

Gennem overrækkelsen af H.C. Ørsted medaljen i guld understreges det, hvilken betydning opdagelsen af elektromagnetismen har haft helt frem til i dag – og vil få i fremtiden. Der lægges vægt på, hvor vigtigt det er, at videnskabens og forskningens rolle fortsat skal prioriteres i vores moderne samfund.

Der uddeles enten samtidigt med guldmedaljeoverrækkelsen eller ved et separat arrangement en ekstraordinær bevilling fra Kirstine Meyers Mindelegat til en ung og lovende kvindelig forsker i fysik eller kemi. Kirstine Meyer var Danmarks første kvindelige dr.phil. i fysik og udgav bl.a. H.C. Ørsteds samlede værker. Kirstine Meyer er en rollemodel, og legatuddelingen vil understrege H.C. Ørsteds insisteren på, at begge køn kunne følge hans forelæsninger – en for datiden progressiv holdning.

Guldmedaljen er sponsoreret af Ørsted A/S. Der er knyttet et rejselegat på 75.000 kr. til medaljen. Kirstine Meyers Mindelegat er finansieret af Selskabet for Naturlærens Udbredelse.

Læs mere om H.C. Ørsted Guldmedaljen her.

Læs mere om Kirstine Meyer her.

Aktører
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Selskabet for Naturlærens Udbredelse samt centrale organisationer og foreninger inden for videnskab herunder centrale beslutningstagere på videnskabsområdet.

Dette signaturprojekt er støttet af Carlsbergfondet og Ørsted.

Share on facebook
Share on twitter
X