september, 2020

01sep19:3021:00RescheduledH.C. Ørsted og hans betydning for datidens musik og billedkunstForedrag19:30 - 21:00 Arrangør: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selsskab/SNU Type af arrangement:ForedragMålgruppe:Unge,VoksneEntré:Gratis

KDVS_HCØforedrag_PNL og BM_H.C. Ørsted og hans betydning for datidens musik og billedkunst 25. maj

Detaljer

Lokation: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35, 1553 København V

Dobbeltforedrag med Peter Nørgaard Larsen og Bjarke Moe
Peter Nørgaard Larsen: ”spændte Nervers mechaniske Pirring” – Om billedet af Ørsted og hans betydning for billedkunsten
Hvis man gerne vil forstå, hvad guldalderens billedkunst handler om, er H.C. Ørsteds Aanden i Naturen, 1849-50, et godt sted at starte. Her samlede Ørsted et langt livs refleksioner over sammenhængen mellem ånd og natur, religion og videnskab. Med den kristne naturmetafysiks forestilling om, at Guds storhed kan aflæses i hans skaberværk, naturen, blev kunsten tildelt en privilegeret funktion som hjemsted for oplevelsen af, hvordan Gud åbenbarer sig i naturen. Med afsæt i billedkunstens portrætter af Ørsted og guldalderens billedkunst giver foredraget et indblik i, hvordan Aanden i Naturen kan bruges som nøgle til at åbne for de mange åndelige betydninger, der ligger i periodens billedkunst. Betydninger som har været glemt i kunsthistoriens præference for den prosaiske virkelighed.

Peter Nørgaard Larsen er mag.art. og ph.d. i kunsthistorie, overinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst med ansvar for dansk og europæisk kunst 1750-1900. PNL har især beskæftiget sig med udvekslingen mellem dansk og europæisk kunst 1800-1900, herunder guldalderens efterliv, japanisme i dansk kunst, symbolisme, impressionisme og postimpressionisme. Blandt de enkeltkunstnere PNL har beskæftiget sig mest med skal fremhæves Carl Bloch, L.A. Ring og helt aktuelt Anna Ancher, som SMK netop nu viser en stor udstilling med.

Bjarke Moe: H.C. Ørsted og det københavnske musikliv
H. C. Ørsted tog aktiv del i diskussioner om musik, litteratur og kunst, og at han var højt respekteret i det københavnske kulturliv, får man et helt unikt indblik i ved at betragte begivenhederne omkring hans begravelse i marts 1851. Her dannede musik af J. P. E. Hartmann og C. E. F. Weyse samt et nyskrevet værk af Niels W. Gade den klanglige ramme om begravelsen. Med udgangspunkt i musikken, komponisterne og de medvirkende musikere ved begravelsen vil foredraget tegne et billede af hovedstadens musikliv i midten af 1800-tallet og illustrere, hvordan københavnerne tog afsked med Ørsted. Ved foredraget vil der blive fremført uddrag af Gades værk – formodentlig for første gang siden 1851.

Bjarke Moe er ph.d. og forsker i musikkens historie i Danmark og Nordeuropa, fra reformationstiden til det 20. århundrede. Siden 2017 har han været seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og er 2019 også ansat som postdoc ved Københavns Universitet. I forbindelse med at han udgav Niels W. Gades korværker, dukkede nye kilder til musikken fra H. C. Ørsteds begravelse op.

Støttet af Carlsbergs Mindelegat og Carlsbergfondet.

Covid-19 forholdsregler

Vi følger selvfølgelig sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forbindelse med Covid-19. Der vil derfor være opstillet obligatorisk afspritning til hænder og du bedes holde god afstand til de andre deltagere. Desuden er der et begrænset antal deltagere til foredraget, så vi kan holde den nødvendige afstand. Du bedes derfor venligst melde afbud, hvis du bliver forhindret, så det er muligt for en anden at få din plads.

Mere

Tid

(Tirsdag) 19:30 - 21:00

Lokation

Hovedstadsområdet

Arrangør

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selsskab/SNU[email protected]

X