DTU stod bag en million menneskers fejring af HCØ

DTU tog initiativ til fejringen af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen. Over en million deltog.

Gitte Lunde Andresen, relationschef på DTU
Gitte Lunde Andresen, relationschef på DTU - med H.C. Ørsted (Foto: Bax Lindhardt)

Da fejringen af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen rullede over landet i 2020 med 129 arrangementer og over en million deltagere, havde DTU’s stakeholder management-kontor i Afdelingen for Policy og Relationer det overordnede ansvar for, at alting klappede.

DTU’s relationschef Gitte Lunde Andresen fik idéen til fejringen, da hun for nogle år siden lavede en tidslinje for DTU’s historie tilbage til grundlæggelsen af universitetet i 1829. Hun fik øje på jubilæet for opdagelsen af elektromagnetismen som en oplagt mulighed for at markere, at DTU arbejder for at højne den almene viden og interesse for videnskab – med et særligt fokus på fremtidens teknologi.

”H.C. Ørsted var DTU’s grundlægger, og det var derfor helt naturligt, at DTU tog initiativ til fejringen af 200-året for hans opdagelse af elektromagnetismen i 1820,” siger Gitte Lunde Andresen.

En række vigtige partnere var med på idéen, og Gitte Lunde Andresen blev leder af et konsortium, der virkede som udførende og drivende kraft bag ’HCØ2020’, som det landsdækkende formidlingsinitiativ blev kaldt. Ved en masse aktiviteter i hele landet markerede partnerne bag initiativet elektromagnetismens, naturvidenskabens, teknologiens og nysgerrighedens betydning for vores samfund.

Stærke relationer til gavn for DTU og samfundet

DTU´s Afdeling for Policy og Relationer gik ind i projektet, fordi afdelingen har ansvar for at fremme DTU’s anseelse og anerkendelse i samfundet gennem stærke relationer til politikere, meningsdannere og andre vigtige aktører. I sidste ende kan gode relationer medvirke til at tiltrække spændende forskning, studerende og funding, så DTU kan give viden og veluddannede ingeniører tilbage til samfundet.

Gitte Lunde Andresen er leder af kontoret for stakeholder management, der har ti medarbejdere.

På DTU kender de fleste kontoret som arrangør af akademiske højtideligheder som DTU’s årsfest, dimittend- og ph.d.-kandidatreceptioner. Derudover varetager kontoret en lang række aktiviteter, der understøtter og udvider universitetets relationer med centrale aktører i omverdenen (se nærmere beskrivelse nedenfor).

Fælles mål til gensidig gavn

“Da jeg kom til DTU i 2000, var årsfesten det akademiske højdepunkt på året, der også blev fejret med gæster udefra. Der er nu kommet en lang række aktiviteter til, der på forskellig og supplerende vis støtter op om opbygning af relationer og pleje af universitets interessenter. Vi har for eksempel rigtig god kontakt med DTU’s alumner, som er universitetets allerbedste ambassadører og derfor fortjener at blive informeret om og involveret i DTU’s udvikling – til gavn for alle parter,” siger Gitte Lunde Andresen og uddyber begrebet stakeholder management:

”Kernen i stakeholder management er, at man så og sige finder frem til en fælles overordnet målsætning, der favner både vores og vores stakeholderes strategiske ønsker og interesser. Når vi arbejder for en fælles målsætning, er det jo til fordel for alle. Vores pleje af relationerne betyder, at de på mange forskellige måder er med til at styrke universitetet – lige som vi styrker dem,” siger Gitte Lunde Andresen.

HCØ2020-initiativet blev båret igennem af disse partnere: Universiteternes interesseorganisation Danske Universiteter, Astra – det nationale naturfagscenter, Experimentarium – Danmarks science center, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og DTU. Initiativet lod sig gøre takket være bevillinger fra fonde.

DTU’s kontor for stakeholder management
DTU’s kontor for stakeholder management (Foto: Bax Lindhardt)

DTU’s kontor for stakeholder management

  • udvikler og understøtter relationer til DTU’s strategisk vigtige interessenter på high-level-niveau via markante begivenheder og besøg på DTU for virksomhedsledere, ministre, ambassadører, fondsbestyrelser, Kongehuset mm. 
  • varetager DTU’s akademiske højtideligheder som årsfest, dimittendreceptioner, ph.d.-kandidatreceptioner, professormiddage og tiltrædelsesforelæsninger. Kontoret understøtter også event management på DTU og er bindeled til hovedstadens turismeorganisation Wonderful Copenhagen i forbindelse med tiltrækning af internationale videnskabelige konferencer. 
  • løfter kunst- og kulturrelaterede opgaver i DTU-regi og samarbejder med relevante aktører – også i lokalområdet. 
  • faciliterer og understøtter DTU’s alumnenetværk og sikrer fremdrift i netværket, bl.a. ved at være tovholder på samarbejdet med DTU’s alumner som acceleratorer for universitetets indsatsområder og involvering af alumner som gæstetalere, mentorer, co-founders mv.

Se overblik over aktiviteter, som DTU’s kontor for stakeholder management har stået for i 2019 og 2020.

Kontakt
Gitte Lunde Andresen, relationschef på DTU og programleder for HCØ2020: Tlf. 2294 1511, [email protected]

Læs mere på HCØ2020

 

Share on facebook
Share on twitter
X