Bliv klogere på folkeoplyseren H.C. Ørsted til foredrag på Københavns Universitet

Selskabet for Naturlærens Udbredelse afholder den 27. januar 2020 foredrag om H.C. Ørsteds virke som folkeoplyser V. Professor Emeritus Helge Kragh fra Niels Bohr Instituttet

Mandag d. 27. januar fra 19:30-21:30 inviterer Selskabet for Naturlærens Udbredelse til foredrag om H.C. Ørsted og hans indflydelse på formidling af naturvidenskaben til befolkningen. Om end H.C. Ørsted forbindes med naturromantikken, var han stærkt præget af oplysningstidens tanker, og advokerede for at videnskaben burde sættes i menneskehedens og samfundets tjeneste. I takt med Ørsteds grundlæggelse af Selskabet for Naturlærens Udbredelse i 1824 antog videnskabelig formidling således en helt ny dimension. 

I foredraget vil centrale aspekter af selskabets tidlige historie blive belyst, herunder forholdet til Polyteknisk Læreanstalt og den i 1833 grundlagte Dansk Naturhistorisk Forening. Var der virkelig tale om et folkeligt oplysningsprojekt eller var det blot et projekt for eliten? Lykkedes det i øvrigt?

Foredraget finder sted i Auditorium 1, H.C. Ørsted Bygningen, Universitetsparken 5, 2100 København Ø.

En foredragsrække i forbindelse med HCØ2020

Foredraget er blot ét af flere i en offentlig foredragsrække, der afholdes i forbindelse med HCØ2020: Den landsdækkende fejring af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen. Foredragsrækken har til formål at formidle om H.C. Ørsteds liv og opdagelser, samt H.C. Ørsteds betydning for vores moderne samfund.

Den offentlige foredragsrække er støttet af Carlsbergfondet.

For at finde mere information om de forskellige foredrag, samt øvrige begivenheder, som afholdes i løbet af året, kan man besøge: www.hco2020.dk/kalender

 

YDERLIGERE INFORMATION OG PRESSEKONTAKT: 

Mathias Lilholt, presse- og kommunikationskoordinator for HCØ2020.

[email protected] eller +45 93 51 11 12 

 
H.C. Ørsted. Foto: SNU
Nordisk naturforskermøde i 1847. Maleri af Erik Henningsen.
Share on facebook
Share on twitter
X