HCØ2020-ambassadører

Følgende personer er ambassadører for HCØ2020.

Agi Csonka
Agi Csonka

Programchef, Villum Fonden

”Udover at være en af de største indenfor naturvidenskaben var H.C. Ørsted en samfundsmæssigt engageret digter og kulturpersonlighed. Hans brede engagement minder os om, at naturvidenskab, kultur og samfundets indretning er tæt forbundne. En påmindelse vi i dag har stærkt brug for.”

Anders Overgaard Bjarklev
Anders Overgaard Bjarklev

Rektor, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

”Jeg glæder mig til, at vi skal fejre 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen, som har haft afgørende betydning for udviklingen af det industri- og velfærdssamfund, vi har i dag. Ligesom opdagelsen er en forudsætning for den grønne omstilling til en mere bæredygtig verden, som vi er i fuld gang med.

For mig spiller H.C. Ørsted en ganske særlig rolle, fordi han grundlagde DTU med den klare vision at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag, hvor vi på DTU udvikler teknologi for mennesker.”

Anders Vedel
Anders Vedel

Executive Vice President, Vestas

Andreas Mogensen
Andreas Mogensen

Astronaut, ESA

”Da H.C. Ørsted i 1820 opdagede at en kompasnål bliver påvirket af en strømførende leder, var det med det formål at forstå naturens sandhed. At dette havde en praktisk anvendelse, der ville føre til opfindelser som elektriske motorer og generatorer og udgøre en del af fundamentet af vores moderne samfund, var der vel næppe mange der kunne forudsige. H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen viser hvor vigtig grundforskningen er.”

Anja C. Andersen
Anja C. Andersen

Professor, Københavns Universitet

Foto: Rochelle Coote

“H.C. Ørsted fandt ikke blot frem til et epokegørende og vigtigt forskningsresultat, han satte også nye standarder for formidling af videnskaben til offentligheden og indførte mange hundrede nye ord i det danske sprog, som sammen med hans forskningsresultat er blevet en del af vores allesammens daglig dag.”

Anja Philip
Anja Philip

Videnskabsjournalist

Foto: anjaphilip.dk
Bente Merete Stallknecht
Bente Stallknecht

Prorektor, Københavns Universitet

“H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen er et fremragende eksempel på, hvordan grundforskning kan medføre stor værdi for samfundet. Det var tilfældet for 200 år siden, og det er det stadig den dag i dag. Jeg deltager som ambassadør for at fremme, at unge mennesker tidligt fanger interessen for videnskab og for at understrege samfundsværdien af stærke forskningsmiljøer.”

Berith Bjørnholm
Berith Bjørnholm

Programme Manager, Novo Nordisk Fonden

Bertel Haarder
Bertel Haarder

MF, Venstre

“Jeg har med glæde accepteret at være ambassadør for H.C. Ørsted, dels fordi han er et lysende eksempel på dansk foretagsomhed og innovation, dels fordi han repræsenterer den gensidige respekt og inspiration mellem naturvidenskab og humaniora, herunder malerkunsten, der prægede den såkaldte Guldalder fra 1800 til 1864.”

Birgitte Vedersø
Birgitte Vedersø

Formand, Danske Gymnasier

“H. C. Ørsted repræsenterer den helt nybrydende forskning og innovation, der ændrer verden.

Samtidig var H.C. Ørsted del af en kreds af nytænkende mennesker på tværs af de skel, vi siden har sat ned mellem fag, kunst og videnskab: Musikere, billedkunstnere og digtere blandede sig i guldalderen med naturvidenskabsfolk som Ørsted.

Han og hans samtidige vidste, at uden et tværgående blik på kunst og videnskab mister man erkendelser og perspektiv i sit liv – og måske også innovationskraft.

Jeg er ambassadør for at fremme unges nysgerrighed og mod – og den brede dannelse, som Ørsted var så glimrende eksponent for.”

Christine Antorini
Christine Antorini

Direktør, LIFE Novo Nordisk Fonden

”Børn er vilde med virkelighedsnær og eksperimenterende naturfagsundervisning i ordets bredeste forstand. H.C Ørsted var indbegrebet af forundringsparathed, skaberglæde og nysgerrighed. I den ånd skal børnenes naturvidenskabelige dannelse formes til fremtiden.”

Dan Charly Christensen
Dan Charly Christensen

Forfatter

Dorte Olesen
Dorte Olesen

Formand, Selskabet for Naturlærens Udbredelse

“H.C. Ørsted var en fantastisk vidtspændende dansk naturvidenskabsmand, som udover at levere store videnskabelige gennembrud også gjorde en kolossal indsats for at formidle naturvidenskab til hele det danske samfund.

Han stiftede bl.a. Selskabet for Naturlærens Udbredelse – i daglig tale kaldet SNU – som også i dag kan samle hundredevis af tilhørere til foredrag om de nyeste naturvidenskabelige gennembrud. Men der er stadig mange danskere – og endnu flere udlændinge – som ikke kender H.C. Ørsted.

Jeg vil arbejde for, at H.C. Ørsted2020 fejringen kan være med til at udbrede kendskabet til H.C. Ørsted væsentligt, både blandt danskere og blandt de mange udenlandske turister i Danmark i 2020.”

Emil Hoffmann Nielsen
Emil Hoffmann-Nielsen

Tidl. Studievært, Kendt fra Store Nørd på DR

“Jeg er HCØ2020-ambassadør, fordi jeg synes, naturvidenskab og teknologi er både spændende og vigtigt. Hvis man forstiller sig en hverdag, hvor ingen havde opdaget elektromagnetismen, så ville alt være meget anderledes.

Heldigvis er naturvidenskab og teknologi også vildt spændende og fascinerende. Desværre er det ikke alle, der opfatter naturvidenskab og teknologi sådan, men det håber jeg, at vi kan bruge jubilæumsåret til at rykke på.”

Erik A. Frandsen. Foto: Henrik Saxgren
Erik A. Frandsen

Kunstner

Flemming Besenbacher
Flemming Besenbacher

Professor og bestyrelsesformand, Carlsbergfondet

“Som fysiker ved jeg, hvor stor betydning H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen har haft for naturvidenskaben. Han står som et af dansk forsknings helt store koryfæer, som vi kan være stolte af, og hvis tanker og gerning jeg meget gerne vil være med til at udbrede til den bredere offentlighed.

H.C. Ørsted og hans videnskab er tæt knyttet til Carlsbergfondet og Carlsberg. Carlsberg stifter, brygger J.C. Jacobsen, nærede stor veneration for Ørsted efter i en ung alder at have overværet Ørsteds offentlige forelæsninger i Selskabet for Naturlærens udbredelse.”

Henrik Bindslev
Henrik Bindslev

Dekan, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet

”H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen er virkelig epokegørende. Den er grundlag for mange naturlige fænomener, som vi næppe tænker over, såsom at der er lys, og vi kan se, samt at Jordens magnetfelt beskytter os mod farlig kosmisk stråling. Elektromagnetismen er også centralt i opfindelser, vi benytter dagligt såsom mobiltelefoner, og dem der er på vej såsom fusionskraftværker, hvor magnetfelter indeslutter super varme ioniserede gasser, der laver energi lige som solen, blot på jorden.

Henrik Poulsen
Henrik Poulsen

Adm. direktør, Ørsted

Jens Maaløe
Jens Maaløe

Bestyrelsesformand, Poul Due Jensens Fond

“Jeg har takket ja til at være H.C. Ørsted ambassadør i anerkendelse af DTU, som er en vigtig leverandør af dygtige, veluddannede og engagerede unge mennesker til højteknologiske virksomheder som Terma.

Yderligere ønsker jeg, at kendskab til det naturvidenskabelige område udbredes i den bredere befolkning og dermed medvirker til at tiltrække flere unge til de naturvidenskabelige uddannelser.”

Jens Oddershede
Jens Oddershede

Formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Professor, fhv rektor Syddansk Universitet og Rektorkollegiet

“Jeg er optaget af at fejre en enestående videnskabsmand med rødder på Langeland, som har vist, at også verdenskendte naturvidenskabelige forskere kan bidrage bredt til at udvikle almen dannelse”

Johan Olsen
Johan Olsen

Forsker, Københavns Universitet

Foto: Daniel Hjorth

“H.C. Ørsted mente, at videnskaben, såvel som kunsten, afdækker skønheden i naturen. Vores forståelse af sanseindtryk og erfaring, bliver skønnere og større, hvis den står i lyset af viden om hvor de sanseindtryk kommer fra.

Naturvidenskaben er derfor mere end bare en rodekasse af paratviden; det er en udvidelse af vores horisont, både på det følelsesmæssige og det intellektuelle niveau. Det er et verdenssyn, jeg glæder mig over at kunne give videre.”

Karl Anker Jørgensen
Karl Anker Jørgensen

Professor, dr. scient. Aarhus Universitet

“Som modtager af H.C. Ørsted Medaljen i Guld 2019 er det et meget stort privilegium for mig at være med til at føre Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen og aluminium ind i fremtiden. H.C. Ørsteds banebrydende opdagelser er helt afgørende for, at vi kan løse de meget store udfordringer, som det moderne samfund står over for.”

Kim Fausing
Kim Fausing

President & CEO, Danfoss

”Elektrificering er en af de megatrends, som giver Danfoss fremgang i disse år. H.C. Ørsted var ikke bare en af elektrificeringens fædre, han var et fyrtårn inden for både dansk og international naturvidenskab.”

Kåre Nielsen
Kåre Nielsen

Studievært, Kendt fra Store Nørd DR1

lars-goldschmidt_6572
Lars Goldschmidt

Bestyrelsesformand, DEG-B

”Jeg er sikker på, at H C Ørsted ville have frydet sig over at se alle de kreative og idérige unge, som vælger en teknisk gymnasial uddannelse på HTX. Eleverne på HTX interesserer sig for verden, teknologi og natur og dykker ned i erhvervsrettede fag såsom naturvidenskab, innovation, teknik, design og digitale medier. De arbejder i laboratorier og værksteder og udvikler teknologiske løsninger. Ligesom Ørsteds opdagelser har revolutioneret verden, så er jeg sikker på, at de unge HTX-elever vil komme med opdagelser, der vil bringe os videre f.eks. med hele den bæredygtige omstilling. På de tekniske gymnasier glæder vi os til at deltage i HCØ2020.”

Lea Porsager
Lea Porsager

Kunstner

“Der findes en pulserende klangbund i H.C. Ørsteds altomfattende tilgang til fænomenernes verden. For mig handler den kunstneriske praksis også om disse energier. Om fysiske, sanselige og intellektuelle sammenfiltringer. Det er derfor en ære at være blandt HCØ2020 ambassadørerne!”

Lone Frank
Lone Frank

Videnskabsjournalist, Weekendavisen

Foto: Robin skjoldborg

Maja Horst
Maja Horst

Næstformand, ATV-rådet for teknologi og samfund

“H.C. Ørsted var både idealist og pragmatiker, og han er et fantastisk forbillede for en moderne helhedsorienteret naturvidenskabelig dannelse.”

Mette Fjord Sørensen
Mette Fjord Sørensen

Underdirektør, Dansk Industri

Foto: Dansk Industri

“Science Rocks – så kort kan det siges. At opdage elektromagnetisme og derved baggrunden for vores elektricitet i dag er banebrydende. Vi skal hylde naturvidenskabens genier, der har været og stadig er med til at forme vores verden. I naturvidenskaben kan vi finde de store spørgsmål og de store svar på verdens udfordringer.

 

Jeg er HCØ2020-ambassadør, fordi jeg vil være med til at begejstre børn, unge og voksen i forhold til, hvad naturvidenskaben kan – både i relation til de store spørgsmål om universets begyndelse til hvorfor colaen eksploderer, når man tilsætter en mentos.”

Mogens H. Jensen
Mogens H. Jensen

Præsident, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

“H.C. Ørsted var ikon i videnskabens verden. Han opdagelser ændrede forståelse af verden omkring os. Samtidig var han sekretær i Videnskabernes Selskab i 34 år! Han sætte et varigt aftryk i Selskabets virke.”

Nana Bule. Foto: Mikrosoft
Nana Bule

Administrerende direktør, Microsoft

”Opfindsomhed og eventyrlyst har altid været et særkende for Danmark, ikke mindst på grund af enestående pionerer som H.C. Ørsted, der satte Danmark på verdenskortet for 200 år siden. Hans kilde var en livslang nysgerrighed og vi skal fortsætte med at undres og begejstres – og forme nye generationer af naturvidenskabelig kandidater, der kan stille alle de rigtige spørgsmål og udfordre det vi tror vi ved, så vi stadig kan skabe værdi og gøre os gældende internationalt.”

Nikolaj Sonne
Nikolaj Sonne

Journalist

“Langt de fleste ting i vores civilicerede verden er bygget af ingeniører – på et fundament af opdagelser og videnskab. I det perspektiv er der for mig al mulig grund til at hylde H.C. Ørsteds arbejde og kvittere med et hårdt træk i snoren på min naturvidenskabelige klaphat.”

Per Michael Johansen
Per Michael Johansen

Rektor, Aalborg Universitet

Foto: Lars Horn
Sofie Carsten Nielsen
Sofie Carsten Nielsen

MF, Radikale Venstre

Foto: Steen Brogaard

Tænk at H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen for 200 år siden stadig er så afgørende, som det er for vores samfund i dag. Det viser, at forskning og innovation er grundlaget for fremgang og flere muligheder.

Forskning og innovation giver håb for fremtiden og er afgørende for vores demokratiske udvikling. Danmark og hele verdenen står over for store udfordringer, men også muligheder i de kommende år – herunder klimakrisen. Skal vi løse udfordringerne og indfri håbene, kræver det, at forskning og innovation videreformidles. Så det gøres relevant for alle borgere og skaber varige ringe i vandet. Det glæder jeg mig til at sætte fokus på, som ambassadør for HCØ2020.

Soulaima Gourani
Soulaima Gourani

Iværksætter, fremilivet.dk

“Jeg ønsker at motivere mange flere til at tænke “STEAM” og påvirke fremtiden positivt igennem kreativitet, teknologi og tværfagligt samarbejde.
Og hvem var egentlig bedre til det end H.C. Ørsted! “

Søren Kuhberg
Søren Kuhberg

Formand, Polyteknisk Forening

Foto: Mikkel Swartz

”Jeg deltager i HCØ2020, fordi H. C. Ørsteds opdagelse er et fantastisk eksempel på, hvor vidunderlig naturvidenskaben er, og hvor vigtig den er for vores samfund. Det fascinerende ved at studere naturvidenskaben og dens anvendelsesmuligheder håber jeg, at vi med HCØ2020 kan sprede til endnu flere.”

Thomas Damkjær Petersen
Thomas Damkjær Petersen

Formand, IDA

Foto: IDA

“H.C. Ørsted er måske mest kendt for elektromagnetismen, men H.C. Ørsteds geni dækkede over mangeartede områder. Han gjorde en kæmpe indsats for den danske naturvidenskab, ligesom han lagde et dedikeret arbejde i at formidle den tids nye resultater.”

Tonni Hansen
Tonni Hansen

Borgmester, Langelands kommune

“Jeg er stolt over at være ambassadør for vort berømte bysbarn H.C. Ørsted. For H.C. Ørsted gjaldt det altid om at lade sig lede af fornuften og på den måde nærme sig sandheden. Det inspirerer mig i høj grad politisk, hvor jeg er meget optaget af, hvordan vi i højere grad kan forene videnskaben og naturen i fornuftige, bæredygtige løsninger.

Jeg ser frem til sammen med de øvrige ambassadører at udbrede kendskabet til H.C. Ørsted og hans store betydning for udviklingen i samfundet.”

Troels Krøyer
Troels Krøyer

Formand, H.C. Ørsted Selskabet

“H.C. Ørsted var pioner i arbejdet for at udbrede naturvidenskaben. Men han var ikke  humaniora-basher. Tværtimod var han jo også en fremtrædende del at kulturlivet.
Derfor mener vi i Ørstedselskabet, han er den bedst tænkelige personlighed, vi kan bruge, når vi vil vække unges interesse for naturvidenskab. Naturvidenskab er simpelthen en vigtig del af vores kultur. Og nye naturvidenskabelige  erkendelser er til stor gavn for menneskeheden”.

Vincent F. Hendricks
Vincent F. Hendricks

Professor, dr. phil, PhD, centerleder, Center for Information og Boblestudier (CIBS) Københavns Universitet

Foto: Ulrik Jantzen

“200 året for H.C. Ørsted og danske videnskabelige landvindiger af dimensioner gør en til stolt ambassadør for videnskaben til hverdag som til fest.”

Læs videre

Hvem var H.C. Ørsted?

Læs hele historien om H.C. Ørsted

Læs mere
X