Afsluttende effektmåling, evaluering og aktivitetsopgørelse

Formålet med HCØ2020 var at styrke naturvidenskabelig dannelse på tværs af alderstrin samt højne den almene viden og interesse for videnskab i Danmark med et særligt fokus på fremtidens teknologi – en tanke, helt i H.C. Ørsteds ånd.

HCØ2020 havde en række ambitiøse målsætninger. Fejringen skulle være synlig i det danske samfund, og i alt 1,6 millioner danskere skulle deltage i et HCØ2020-relateret arrangement i løbet af 2020. Således skulle projektet give danskere på tværs af landet viden om, hvem H.C. Ørsted var, hvad elektromagnetisme er, og hvad opdagelsen har betydet for samfundet. Ligeledes skulle fejringen være med til at fremme STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics), så flere unge danskere søger uddannelser inden for STEM-området.

For at måle effekten af HCØ2020 blev der i september 2019 foretaget en nulpunktsmåling, hvor ca. 1.000 danskere blev spurgt om deres kendskab til H.C. Ørsted og elektromagnetismen samt deres interesse for naturvidenskab. I november 2020 blev det fulgt op af en slutmåling for at undersøge, om fejringen havde påvirket resultaterne.

Ud over denne effektmåling blev der i forbindelse med HCØ2020s to udstillinger lavet deltagerinterviews. Derudover har både HCØ2020-sekretariatet og partnerne modtaget mange meget positive tilbagemeldinger på de forskellige arrangementer. Effektmålingen er udarbejdet i samarbejde med kommunikationsbureauet Operate, som har stået for selve målingen.

Hent rapporten med effektmålingen her (pdf):
HCØ2020 Afsluttende effektmåling, evaluering og aktivitetsopgørelse

Yderligere oplysninger
Kontakt Gitte Lunde Andresen, Programleder for HCØ2020 og relationschef på DTU: [email protected]

Share on facebook
Share on twitter
X