I 2020 fejrede Danmark 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen

Tak til alle for at være med til at fejre 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen.

En stor tak til alle deltagere, aktører og partnere i HCØ2020

HCØ2020 har opnået over 1 mio. deltagere i afholdte arrangementer, både fysiske og virtuelle, en stærkere naturfagsundervisning, bred eksponering i medierne og på sociale medier, stor synlighed i hele Danmark og en højere viden om H.C. Ørsted og elektromagnetisme hos danskerne.

Læs mere om resultaterne af HCØ2020 i projektets afsluttende effektmåling, evaluering og aktivitetsopgørelse.

H.K.H. Kronprinsen, uddannelses- og forskningsministeren Ane Halsboe-Jørgensen og en række HCØ2020-ambassadører fortæller i denne video om betydningen af fejringen og hvilke resultater HCØ2020 har skabt og medvirket til:

Højdepunkter fra HCØ2020

OM HCØ2020

I 2020 fejrede Danmark 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen. Det skete med det landsdækkende formidlingsinitiativ HCØ2020, der gennem en lang række aktiviteter markerede både elektromagnetismens, naturvidenskabens, teknologiens og nysgerrighedens betydning for vores samfund.

X